Uw webshop voor Motor headsets
Cardo Scala Rider en Accessoires.

Keurmerken & Partners

Wij zijn lid van de volgende organisaties:

Beslist.nl is één van de grootste product vergelijkings sites. Als klant van SnelShops kunt u daar een shop beoordeling plaatsen.

Vergelijk.nl is een webshop vergelijkings site. Als klant van SnelShops kunt u er een beoordeling achter laten. Hiernaast ziet u wat onze huidige score is.

QShops is een onafhankelijke organisatie die ons beoordeelt op onze voorwaarden en gedragsregels.

Tweakers.net is een site die zich vooral richt op mensen die interesse hebben in diverse electronica producten. Ze hebben ook een Pricewatch site. Daar worden de prijzen vergeleken van de producten van alle aangesloten webshops. Ook wij staan daarin met een aantal van onze producten. Onze klanten kunnen ons ook beoordelen op Tweakers.net.

 

SnelShops websites:
www.snelwebshop.nl - www.snelshops.nl - www.scalariderwebshop.nl - www.snel4u.nl